In 2015 zijn 407 woningen gerenoveerd (2014: 551 gerenoveerde woningen). Alle opgeleverde woningen zijn grondgebonden en grotendeels uit de vooroorlogse bouwperiode. Bij het opstellen van de begroting 2015 was een groter aantal opleveringen voorzien (463 woningen). Indertijd werd rekening gehouden met opleveringen in Philipsdorp Plataanbuurt eind 2015. Dit project is vertraagd en de uitvoering start begin 2016.

Opgeleverde renovaties 2015

Project Gemeente District Totaal
Tivoli_Leeuwenstraat (blauw) Eindhoven Stratum 168
Drents Dorp Oost Eindhoven Strijp 60
Philipsdorp Oud Philipsdorp Eindhoven Strijp 111
Philipsdorp Lijsterbesbuurt Eindhoven Strijp 68
Totaal 407
  • Project Tivoli Leeuwenstraat is onderdeel van een totaalaanpak van alle 604 woningen in de wijk Tivoli, waarbij het uitgangspunt is om meer differentiatie te creëren in geboden kwaliteit van de woningen. In dit deelproject is gekozen voor een renovatie met een levensduurverlenging van 25 jaar. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de buitenschil, de werkzaamheden aan de binnenzijde, o.a. dak- en vloerisolatie en renovatie van badkamers, toiletten en keukens gebeurde op wens van de klant.
  • In Drents Dorp Oost heeft Woonbedrijf vanaf 2013 van 385 woningen de gevels en het dak gerenoveerd. Dit project was een pilot in het renoveren van de binnenkant op het “moment van de klant”. Uit evaluatie blijkt dat bewoners die een binnenrenovatie wensen, dat graag op korte termijn gerealiseerd zien. In 2015 zijn de laatste 60 woningen opgeleverd, in totaal is van 351 woningen de binnenkant aangepakt in een periode van 2 jaar, waar een termijn van 5 jaar gepland was. Bij de laatste 34 woningen worden in de toekomst, bij mutatie, alsnog de binnenkant gerenoveerd.
  • In de wijk Philipsdorp werden het afgelopen jaar woningen gerenoveerd in de deelprojecten, Oud Philipsdorp en Lijsterbesbuurt. Net zoals in de hele wijk Philipsdorp, vindt in deze deelprojecten een ingrijpende renovatie plaats, waarbij de bewoners tijdelijk worden geherhuisvest. In het project Oud Philipsdorp zijn eind 2015, 202 woningen gerenoveerd. In 2016 volgen de laatste 43 woningen. Met de uitvoering van 68 renovaties in de Lijsterbesbuurt is de renovatie van dit deelproject (totaal 69 woningen) in 2015 afgerond.

Woonbedrijf stelt zich ten doel ieder jaar 500 woningen te renoveren. Dat resultaat is in 2015 niet behaald. Met alleen de projecten, Philipsdorp, D’Ekker en een gedeelte van de Aireywijk Gestel in uitvoering, worden in 2016 maximaal 400 woningen gerenoveerd. De pijplijn is nog niet voldoende gevuld om na 2017 op jaarbasis 500 woningen te kunnen blijven renoveren. Er zijn nieuwe initiatieven, maar voorbereidingen bij renovatieprojecten nemen veel tijd in beslag. We zien tegelijkertijd een zoektocht naar de invulling van renoveren op het moment van de klant, duurzaamheidsvraagstukken en het betaalbaar houden van onze voorraad.

Exploitatieduur
Een woning heeft een restant exploitatieduur. Ieder jaar veroudert de woning, wordt er niet geïnvesteerd, neemt de technische exploitatieduur een jaar af. Woonbedrijf tracht de veroudering voor het totale bezit ieder jaar te compenseren door nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud.
Woonbedrijf is in 2015 voor 90% in staat geweest om het aantal exploitatiejaren van de voorraad in stand te houden. Het totaal aantal exploitatiejaren dat gecompenseerd moest worden was 32.250 jaar. Als gevolg van nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud zijn ruim 29.000 jaren toegevoegd. Per saldo betekent dat een afname van 3250 jaar.