In 2015 is het aantal (en aandeel) betaalbare woningen in de voorraad van Woonbedrijf toegenomen. Dit is een rechtstreeks gevolg van het niet verhogen van de huurprijzen van onze woningen op 1 juli 2015. Het effect is met name groot rond de grens van € 618,24. Dit is van belang in het kader van de passendheidstoets die op 1 januari 2016 van kracht wordt en de (verbeterde) huisvestingsmogelijkheden voor de inkomensgroepen die huurtoeslaggerechtigd zijn (zie ook paragraaf 2.3.2).

Klasse-indeling wooneenheden

Verhuurbare wooneenheden  2015 2014
Klasse Aantal % Aantal %
aantal goedkoop betaalbaar (tot € 403,06) 7.138 23% 6.911 22%
aantal betaalbaar (van € 403,06 tot  € 618,24) 21.020 67% 20.450 65%
aantal duur (van € 618,24 tot en met € 710,68) 2.329 7% 3.139 10%
aantal duur (boven huurtoeslaggrens € 710,68) 864 3% 959 3%
Totaal 31.351 100% 31.459 100%