Dagelijks werken we met 456 medewerkers (407,64 fte) aan het wonen van onze klanten in de buurt. De omvang van de formatie vertoont al jaren een dalende tendens. Zonder hier direct op te sturen, wordt in voorkomende gevallen de afweging gemaakt of vrijkomende vacatures opnieuw moeten worden ingevuld. Voor 2015 was de formatie onder te verdelen in 424 medewerkers (389,97 FTE) met een arbeidsovereenkomst met Woonbedrijf en 32 medewerkers (17,67 FTE) werden ingeleend.

Aantal medewerkers 2015 2014 2013
Vaste 424 427 434
Inleen 32 28 29
Totaal  456 455 463

Aantal fte 2015 2014 2013
Vaste 389,97 395,99 399,85
Inleen 17,67 14,59 16,66
Totaal  407,64 410,58 416,51

In een organisatie als Woonbedrijf is het van belang om te investeren in ons vastgoed, in de buurt (leefbaarheid) en in onze medewerkers. In 2015 hebben we dan ook € 650.000,- geïnvesteerd in opleiding en training van medewerkers. Dit resulteert in een hoge mate van betrokkenheid van de medewerkers én een hoge waardering van onze klanten.

Ondanks het investeren in onze medewerkers en de hoge mate van medewerkersbetrokkenheid zien we dat het ziekteverzuim in 2015 is toegenomen. Zonder volledig te zijn in de analyse van de oorzaken, zien we dat de mate van agressie richting onze medewerkers door huurders en woningzoekenden ook toeneemt. Het terugdringen van het ziekteverzuim en de aanpak van agressie richting onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit in 2016.