In het Eindhovense renovatieproject Gagelbosch zijn vier woonblokken tussen de Banstraat en de Kerkhoflaan gerenoveerd. Het ecologisch rapport gaf aan dat er naast mussen en gierzwaluwen ook vleermuizen huisden. Voordat we met het werk aan de gevel begonnen, plaatsten we eerst twaalf tijdelijke vleermuiskasten en drie nestkasten voor mussen en gierzwaluwen.

De tijdelijke nestkasten hebben we vervolgens vervangen door permanente voorzieningen: in de spouwmuur zijn voor vleermuizen 32 L-vormige stenen ingemetseld. Door de iets afgeronde hoek rollen de vleermuizenkeuteltjes er zo weer uit.

Met gierzwaluwen hebben we rekening gehouden door speciale dakpannen met een invliegopening (‘neus’) waardoor de vogels onder de pannen kunnen komen. Door de bijzondere constructie is er geen gevaar voor inregenen of insneeuwen. Voor mussen hebben we bij iedere woning aan de voor- en achterkant vogelvides geplaatst: een veilige nestelplek onder de dakpannen door een soort prefab nestkast.

Huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen eten per nacht duizenden vliegen en muggen en vormen een duurzame manier om insecten te bestrijden.

 

Gerelateerd