Ons woningbezit

Afstoten vastgoed verkoop bestaand bezit (in € miljoen)

http://woonbedrijfinbeeld.com/jaarverslag-2015/ons-woningbezit/afstoten-vastgoed/