Op 16 januari tekenden twee woningcorporaties opnieuw voor drie jaar voor een fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Marc Eggermont van Woonbedrijf, Harrie Windmüller van BrabantWonen en voorzitter van het Cultuurfonds, tevens commissaris van de Koning Wim van de Donk willen met kunst en cultuur dialoog, verbeelding en saamhorigheid in de wijk brengen.

In een tijd waarin overheden, bedrijfsleven, onderwijs en burgers met elkaar samenwerken om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, vraagt ook het organiseren van de financiering om nieuwe vormen. Een buurtcultuurfonds is een middel om dit te regelen. Het is een onafhankelijk fonds waarin meerdere partijen geld inzamelen en lokale initiatieven op het gebied van cultuur & leefbaarheid ondersteunen of realiseren. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant behandelt vervolgens alle aanvragen en levert zelf ook een financiële bijdrage.

Woonbedrijf
Woonbedrijf wil culturele projecten in woonwijken beter benutten en hierbij vooral de betrokkenheid van bewoners vergroten en ziet cultuur als middel voor waardecreatie in de wijkaanpak. Vanuit deze gedachte is 3 jaar geleden samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf in het leven geroepen. Om te zien of de projecten en initiatieven hieraan hebben bijgedragen, heeft het PON eind vorig jaar, in opdracht van Woonbedrijf, hiernaar onderzoek gedaan. Hieruit komt naar voren dat alle betrokkenen positief zijn over het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf. Ook spreken bewoners hun waardering uit voor het feit dat Woonbedrijf zich hiervoor inzet. Het aantal aanvragen is gestaag gegroeid en het aandeel cultuur is toegenomen. Vanaf 2012 zijn er 140 projecten gerealiseerd. Veel betrokkenen zijn trots op hun project en de projecten hebben ook geleid tot meer ontmoeting en betrokkenheid in de wijk. Om dit succes te behouden en verder uit breiden, tekende Woonbedrijf opnieuw voor 3 jaar.

 

Gerelateerd