Klantgestuurd ontwikkelen vanaf nul
Wat heeft SPACE-S tot zover opgeleverd? In ieder geval meer dan 1970 Facebookfans*) en ook nog circa 250 geïnteresseerden die niet op Facebook zitten. Regelmatig presenteren de bewoners elkaar de opbrengsten en voortgang tijdens een zogenaamde SPACE-S COLLECTED. Zo ook op donderdag 19 september jl. Toen zorgden ruim 200 deelnemers voor energie, positiviteit en goede ideeën voor de toekomstige buurt SPACE-S. Opvallend was het groot aantal nieuwkomers die met veel vragen en nieuwsgierigheid op de bijeenkomst waren afgekomen. Tijdens de COLLECTED gingen ze in gesprek met professionals en andere bewoners over de plannen tot nu toe. Deelnemer Ger Post: “Volgens mij past het helemaal bij de tijdsgeest, meer luisteren naar de consument, de klant’’. Ingrediënten als het ruimtelijk ontwerp, de mix van woningtypen en de community-vorming leverde nieuwe ideeën en inzichten op, en een positieve eindconclusie: SPACE-S gaat verder op de ingeslagen koers.

SPACE-S
Op SPACE-S is ruimte voor circa 400 woningen, waarvan ongeveer 180 wooneenheden voor studenten. Gegadigden delen via Facebook, ontmoetingen en workshops hun woonwensen. Deze wensen bepalen de invulling van de wijk. In 2013 maken we de plannen en starten we met het ontwerpen van de wijk. Naar verwachting worden de eerste woningen begin 2016 opgeleverd. Gedurende deze hele periode werkt de Woonbedrijf samen met toekomstige bewoners. In de aanloop naar de COLLECTED vulden ruim 600 deelnemers een poll in op Facebook over de woningtypes op SPACE-S. Er is interesse in zowel appartementen, lofts, studentenwoningen en woningen met extra ruimte voor bijvoorbeeld werken of zorg (wonen Plus). Bewoner Clariet Roelants-Versteeg: “Iedere groep heeft iets in te brengen en dat is juist inspirerend.’’

Hoogstedelijk
Strijp-S is een hoogstedelijk gebied, en SPACE-S wordt daar onderdeel van. Dit betekent dat er in de wijk een relatief grote ‘massa’ wordt ontwikkeld die past bij de stedelijke dichtheid. Deelnemers vinden het belangrijk dat deze massa een prettige ‘lichtheid’ krijgt. Ze zien zich al wonen aan de hofjes, met ieder een eigen sfeer die past bij de bewoners. Ze besteden ook veel aandacht aan deze gezamenlijke ruimten, zodat die goed tot hun recht komen. Deelnemers zien ook graag levendigheid en ondernemerschap terug op SPACE-S. Er zijn opvallend veel kleine ondernemers met ideeën om wonen en werken op een nieuwe creatieve manier te combineren. Alles is te volgen via de community op Facebook www.facebook.com/space040 en via de website www.space-s.nl

*) deze cijfers zijn een momentopname van 24 september 2013 en kunnen steeds veranderen.

 

Gerelateerd