Onze klant

De kracht van preventieve woonbegeleiding

Geplaatst op: 10 januari 2011 in: Gestel

Woonbedrijf en Neos werken samen aan voorkomen huisuitzetting
Woonbedrijf wil huisuitzettingen bij probleemhuurders voorkomen. Daarvoor is een convenant gesloten met Stichting Neos, organisatie voor maatschappelijke opvang, woonbegeleiding en aanpak van huiselijk geweld in Eindhoven en omstreken. Beide partijen werken samen om multi-probleemhuurders in stadsdeel Gestel te ondersteunen en te begeleiden en zo huisuitzettingen te voorkomen.Vroegtijdige signalering en daarna doorpakken blijken succesvol in diverse projecten van Woonbedrijf om huisuitzetting te voorkomen; Klapperproject, schuldhulpverlening en preventieve woonbegeleiding.

Huisuitzettingen hebben vaak ernstige gevolgen voor de direct betrokkenen. Een gezin dat uit de woning wordt gezet krijgt te maken met diverse sociale problemen: dakloosheid, gezondheidsklachten, baanverlies en de kinderen kunnen vaak niet meer naar school.
De doelgroep van het woonbegeleidingsproject kenmerkt zich door een complexe, meervoudige problematiek. De gezinnen zijn niet of onvoldoende in staat om hun problemen zelfstandig op te lossen. Zij zijn de regie over hun leven kwijt. De problemen zijn divers, vaak een combinatie van problemen die tot overlast leiden voor de mensen zelf en hun buurtgenoten. Na signalering worden de multi-probleemhuurders aangemeld bij Neos en dan start de probleeminventarisatie. Samen met de bewoner bekijken zij hoe de problemen het beste en het snelste opgelost kunnen worden. Indien nodig wordt ook direct hulp opgestart met specialistische hulpverleners. De werkwijze is snel en doelgericht; er worden direct resultaten geboekt.

 

Gerelateerd


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *