Duurzaamheid

Duurzame beweging in Airey-wijk na ‘De 24 uur van…’

Geplaatst op: 25 februari 2013 in: Gestel, Woonbedrijf algemeen

Eind november 2012 kwamen 16 professionals en 9 jonge honden op uitnodiging van Woonbedrijf bij elkaar. Hun uitdaging: 24 uur lang ideeën, plannen en concepten uitbroeden om de Airey-wijk in het Eindhovense stadsdeel Gestel te verduurzamen. Het leverde kleine oogjes op, grote inzichten en veel stof tot nadenken. Op 21 februari kwamen de hoofdrolspelers weer bij elkaar om ‘De 24 uur van… de buurttransformator’ te evalueren. Belangrijkste conclusie: de wijk is duurzaam in beweging gebracht.

Concrete resultaten
Volgens Rob Bogaarts, Districtsmanager Gestel bij Woonbedrijf, heeft ‘De 24 uur van… de buurttransformator’ zichtbare resultaten opgeleverd. “Woonbedrijf gaat definitief door met het verduurzamen van de Airey-wijk. Er komen zonnepanelen op het dak van jongerencentrum Your Choice, zoals voorgesteld tijdens ‘De 24 uur van…’. Eén van de ramen gaat fungeren als een groot display, van 6 x 2 meter, waarop we continu de energiebesparing projecteren. Zo kunnen bewoners in één oogopslag het resultaat zien.

Verduurzaming een boost geven
Bogaarts geeft aan samen met Aurum bezig te zijn met het verspreiden van 150 slimme displays in de wijk. Ook worden er modelwoningen ingericht, waar bewoners kennismaken met duurzaamheidsmaatregelen en de effecten ervan. Morgen Groene Energie is gevraagd een coöperatief model te ontwikkelen voor de collectieve uitrol van zonnepanelen in de wijk. Ook gaat Woonbedrijf deelnemen aan het traineeprogramma Smart Energy Buildings and Cities van de TU/e. Tot slot werd op 4 februari een ‘Green Deal’ getekend met provincie, gemeente, TU/e, Smart Energy Regions, Morgen Groene Energie en Brainport Development. “De samenwerkingsafspraken die we hebben gemaakt, gaat de verduurzaming een boost geven”, verwacht Rob Bogaarts.

Bewoners aanspreken en activeren
Een van de conclusies van ‘De 24 uur van… de buurtransformator’ is dat de dialoog met bewoners essentieel is om tot verduurzaming te komen. Tijdens de terugkommiddag blijkt het aanspreken en activeren van bewoners nog altijd lastig. “Een bewoner moet om te beginnen positief ingesteld zijn. Anders komt onze boodschap niet aan”, klinkt het. En: “Er moet een duidelijke financiële prikkel zijn. Overstappen van energieleverancier levert meteen geld op. Je merkt dat mensen daarvoor in beweging komen”. Gertjan Arts stelt vast dat “als het gaat om veiligheid, mensen in de rij staan. Maar niet als het gaat om ‘duurzaam doen’. Vind mensen op dat wat hen bindt en gebruik juist die netwerken om ook het gesprek over duurzaamheid te starten.” Tot een overtuigende transformatie van gedrag heeft de buurttransformator nog niet geleid. Bogaarts kondigt aan bewoners daarom actief te gaan benaderen. “Onder het motto ‘Een opgewekte Airey-wijk’ zullen we mensen opzoeken met onze speciale Woonbedrijf-SRV-wagen. Het gesprek aangaan is de eerste stap.”

Lees meer op: www.de24uurvan.wordpress.com

 

Gerelateerd