Genderdal (Gestel, Eindhoven) is een van de negentien actiegebieden van de gemeente Eindhoven. Daarom werken bewoners, gemeente, corporaties en professionals samen aan een betere leefbaarheid. In juni heeft er een avond samen met bewoners plaatsgevonden om samen in gesprek te gaan over de 6 thema’s/kernopgaven zoals die in de verkenning zijn vastgelegd.

Bewoners hebben op die avond per thema aan kunnen geven wat zij belangrijk vinden. De besproken thema’s zijn: veiligheid en overlast, wonen en woningbouw, openbare ruimte en uitstraling buurt, gezondheid en zorg, vrije tijd, activiteiten en voorzieningen en onderwijs, werken en economie.

Uitkomsten
De uitkomsten vormen een basis voor een gebiedsprogramma dat tot en met 2018 loopt. Terugkoppeling naar de bewoners vond plaats met een speciaal daarvoor gemaakte tekening. De acties die hierbij horen, zijn verder uitgewerkt en staan vermeld in het Buurtcontract.

 

Gerelateerd