Woonbedrijf is in 2014 geconfronteerd met 27 hennepkwekerijen in woningen. Het totaalbedrag aan schade hiervan komt in 2014 uit op circa € 253.000,-. Naast kosten die Woonbedrijf moet maken om de hennepkwekerij weer als woning bewoonbaar te maken gaat het ook om huurachterstand en juridische kosten. Deze kosten zijn meestal niet te meer op de huurder van de hennepkwekerij te verhalen en moeten dus veelal worden afgeboekt. Omgerekend betaalt elke huurder van Woonbedrijf dit jaar 8,15 euro mee aan de schade van die hennepkwekerijen. Nadelig dus voor de huurder; want Woonbedrijf kan dit bedrag niet meer besteden aan onderhoud van de woningen of buurt-projecten.

Hoge kosten om woningen weer bewoonbaar te maken
Als een hennepkwekerij is opgerold, zit Woonbedrijf vaak met torenhoge kosten om de woning weer bewoonbaar te maken. Er is geknoeid met de elektriciteitskabels en –leidingen om illegaal stroom af te tappen. De besproeiing van de planten heeft vaak lekkages tot gevolg.

Ook zien we vaak grote gaten in plafonds of muren. Er is dus bijna altijd veel onderhoud nodig voordat de woning weer opnieuw verhuurd kan worden. De forse (landelijke) kosten van de afgetapte stroom werden op 2 februari door Netbeheer Nederland naar buiten gebracht http://nos.nl/artikel/2016804-hennepkwekerijen-tappen-meer-stroom-af.html

Direct ontbinden huurovereenkomst
Ruim meer dan de helft van de signalen over een mogelijke hennepkwekerij kreeg Woonbedrijf afgelopen jaar van omwonenden. De informatie wordt dan altijd vertrouwelijk gedeeld met politie en gemeente. Na een politie-inval in een hennepkwekerij start Woonbedrijf altijd direct een juridische procedure tot ontbinden van de huurovereenkomst. De huurder wordt ontruimd, is de woning kwijt en komt voor vijf jaar op de ‘Sancties- en Kansenlijst’. Dat betekent dat men voor vijf jaar wordt uitgesloten voor huisvesting bij de Eindhovense woningcorporaties.

Signalen melden
Oplettende buurtbewoners merken vaak wel dat er iets aan de hand is. Een woning wordt niet of nog maar deels bewoond. Er vinden verdachte handelingen plaats of er ligt bijvoorbeeld op 1 dak in een rij woningen helemaal geen sneeuw. Wij roepen bewoners op dit soort signalen door te zetten naar Woonbedrijf en/of de politie. Vooral omdat het ook om hun eigen veiligheid gaat. Brand is een concreet risico. Maar daarnaast is een hennepkwekerij vaak ook onderdeel van een groter crimineel netwerk. Dat hoort in een veilige en prettige woonbuurt natuurlijk niet thuis. Het aantal aangetroffen kwekerijen in woningen is wel gestegen. In 2013 waren het 22. De teller voor 2015 staat begin februari alweer op 5. Het vermoeden is dat niet alle kwekerijen worden gevonden. Dat heeft mede te maken met beperkte opsporings- en recherchecapaciteit bij de politie.

 

Gerelateerd