Onze klant

Herontwikkeling Boulevard-Zuid ligt op schema

Geplaatst op: 9 november 2013 in: Stratum

Stratum krijgt een nieuw winkelcentrum: Boulevard-Zuid! In juni 2013 hebben we de bewoners van de Nieuwe Erven (Stratum) laten weten dat de plannen voor Boulevard-Zuid in een vergevorderd stadium zijn. De nodige overeenkomsten zijn inmiddels getekend en gemeente en alle betrokkenen zijn enthousiast over de opzet voor het nieuwe winkelcentrum met bovenwoningen, twee supermarkten, fraaie winkels en een groot parkeerterrein aan de achterkant. Parkeren, wonen, winkelen en bevoorraden worden in de plannen goed op elkaar afgestemd.

Om dit gezamenlijke plan mogelijk te maken was het ook nodig dat 65 woningen van Woonbedrijf worden gesloopt. Inmiddels zijn bijna alle huurders van deze woningen in goed overleg weer geherhuisvest. De vrijkomende woningen worden nu tijdelijk bewoond om de buurt in het traject tot aan de sloop veilig en leefbaar te houden. Ook is er gedacht aan de ‘herhuisvesting’ van zwaluwen, huismussen en vleermuizen. Voor deze dieren is in het kader van de flora- en faunawet ook voor ‘opvang’ gezorgd.

Ook de toestemming van de overige eigenaren in het plangebied is inmiddels binnen. Zodra de gemeente akkoord is met het stedenbouwkundig ontwerp, kan Ruysdael Ontwikkeling het bestemmingsplan gaan schrijven. Jur van Aken: “We willen het bestemmingsplan en het omgevingsplan tegelijkertijd in procedure laten gaan. Zodra die zijn doorlopen, kunnen we beginnen met slopen en vervolgens gaan bouwen. De precieze planning is uiteraard afhankelijk van eventuele te doorlopen (bezwaar)procedures. Als er geen ingewikkelde bezwaren komen hopen we in het  tweede kwartaal van 2014 te kunnen beginnen”.

 

Gerelateerd


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *