Op 1 juli werd de herziene Woningwet van kracht. Deze wet bepaalt dat alle woningcorporaties zich moeten bezighouden met hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Ook zegt de wet dat de woningcorporaties hun woningen ‘passend moeten toewijzen’. Als u verhuisplannen heeft, kan dit voor u gevolgen hebben.

Wat is de herziene Woningwet?
Met de herziene Woningwet wordt het toezicht op de woningcorporaties verscherpt. Zo wil de regering voorkomen dat woningcorporaties in de toekomst in financiële problemen komen, zoals bij collegacorporaties in Nederland gebeurde.

Daarnaast wil de regering dat woningcorporaties zich alleen nog bezighouden met het bouwen en beheren van betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Het verbeteren van de leefbaarheid in buurten en het ondersteunen van buurtactiviteiten vindt de minister meer een taak van gemeenten dan van woningcorporaties.

Lost deze nieuwe Woningwet het huisvestingsprobleem op?
Woonbedrijf is van mening dat de herziene Woningwet geen oplossingen biedt voor de problemen op de woningmarkt. Woningcorporaties krijgen geen grotere mogelijkheden om extra woningen te bouwen en de wet regelt niet dat andere partijen wél de gevraagde huurwoningen bouwen. Ook gaat de wet niet over de huurprijzen en de betaalbaarheid van het huren.

Passend toewijzen
‘Passend toewijzen’ is een onderdeel van de herziene Woningwet. Deze regel houdt in dat woningcorporaties de toewijzing van woningen meer moeten afstemmen op de inkomensniveaus van de doelgroepen.

Minimaal 95% van de huurders die recht hebben op huurtoeslag, moet bij verhuizing komen te wonen in een woning met een kale huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Heeft u recht op huurtoeslag? Dan mogen wij u dus geen woning meer verhuren met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens. De huurtoeslaggrens is voor een- en tweepersoonshuishouden € 576,87 en voor meerpersoonshuishoudens € 618,24.  Als u geen recht heeft op huurtoeslag, dan heeft deze wet op dit moment geen gevolgen voor u.

De regering wil er met deze passendheidstoets voor zorgen dat mensen met een lager inkomen niet in betalingsproblemen komen. De wet heeft tot gevolg dat Woonbedrijf de keuzevrijheid voor u als huurder of als woningzoekende moet beperken. Wij zijn verplicht om deze wet uit te voeren, ook al druist dat in tegen ons principe.

Geen verhuisplannen? Dan verandert er niets
Huurt u bij Woonbedrijf en heeft u geen verhuisplannen? Dan verandert er niets voor u, ongeacht de buurt waar u woont of het type woning dat u huurt. De passendheidstoets vindt alleen plaats bij verhuizing naar een andere sociale huurwoning.

Kijk voor meer informatie op http://ow.ly/UyETf

 

Gerelateerd