Governance

7.5 Permanente educatie

Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden. Veel bestuurders houden die kennis en vaardigheden al goed bij. Om dit leren niet vrijblijvend te laten zijn, zijn bestuurders van woningcorporaties vanaf 1 januari 2015 verplicht tot Permanente Educatie (PE). Deze verplichting is opgenomen in de (herziene) woningwet. Een bestuurder is verplicht om over een periode van 3 kalenderjaren (dus vóór 31 december 2017) 108 PE-punten te behalen. Er is geen minimaal aantal te behalen PE-punten per jaar. In 2015 hebben de bestuurders gewerkt aan hun permanente educatie. Dit heeft geresulteerd in ultimo 2015:

dhr. M.T Eggermont 59,5 punten
mw. I. de Boer 23 punten

Ook voor de leden van de Raad van Commissarissen geldt een verplichte permanente educatie. De verantwoording hierover is opgenomen in het Verslag van de Raad van Commissarissen.