3.5.1 Verkopen bestaand bezit

Evenals voorgaand jaar profiteert Woonbedrijf van de aantrekkende woningmarkt bij de verkoop van het bestaand bezit. De verkoop van bestaande woningen ligt eind 2015 18 woningen hoger dan begroot. Voor 2015 was de verwachting 38 woningen en 5 garages te verkopen. Uiteindelijk zijn er 56 woningen verkocht en 5 garages (2014: 67 verkopen). De voorraad woningen met een verkooplabel ultimo 2015 bedraagt 745 eenheden (ultimo 2014: 801).
In 2015 zien we dat de realisatie van de verkoopopbrengsten (per woning) iets uit de pas loopt met de norm. De voorlopig gerealiseerde opbrengst per woning bedraagt € 230.000,-, terwijl een opbrengst van € 240.000,- per woning begroot was. Dit werd veroorzaakt doordat de verkopen van woningen uit de duurdere klasse (Villapark) achterbleef bij de verwachting. Dit werd niet goedgemaakt door de aantallen verkopen van duurdere vrijstaande woningen in Schuttersbosch (Stratum) welke ruim boven begroting lagen.

De totale verkoopopbrengst van de verkopen bestaand bezit bedraagt € 12,2 miljoen (begroting: € 9,1 miljoen). Het netto verkoopresultaat verkopen bestaand bezit 2015 ligt op € 4,9 miljoen.

3.5.2 Verkopen nieuwbouw

In 2011 startte de verkoop van 67 nieuwbouwwoningen in het project SAS-3 in Strijp. Door de crisis en stagnerende economie is in 2013 besloten om 28 woningen te behouden voor verkoop en de overige koopwoningen om te bouwen tot appartementen. In 2015 zijn de laatste 3 woningen verkocht.

Sinds de economische crisis is Woonbedrijf geen nieuwe projecten gestart met koopwoningen. In het huidige nieuwbouwprogramma zijn dus geen verkoopwoningen opgenomen welke voor risico van Woonbedrijf verkocht moeten worden.

3.5.3 Sloop

In boekjaar 2015 zijn er 185 woningen en 39 garages gesloopt. In Schuttersbosch zijn geen woningen gesloopt. De afgelopen jaren was het beleid om vrijkomende woningen in Schuttersbosch te slopen. In de loop van 2015 heeft een heroverweging plaatsgevonden over de toekomstvisie van Schuttersbosch. In afwachting van het definitieve besluit, is het slopen van vrijkomende woningen opgeschort.

Complexnaam Gemeente District Woningsoort Aantal eenheden
160 Nieuwe Erven Eindhoven Stratum Woningen 45
165 Gentiaanweg Eindhoven Stratum Woningen 20
175 Nieuwe Erven Eindhoven Stratum Garages 39
327 Gerretsonlaan Eindhoven Woensel Noord Woningen 64
440 Coriolanuspad Eindhoven Woensel Zuid Woningen 56
224

De woningen en garages zijn allemaal gesloopt ten behoeve van 3 nieuwbouwprojecten in Eindhoven, te weten Boulevard Zuid, Gerretsonlaan en Coriolanuspad.

Eind 2015 is een “sloopbesluit” genomen voor de ontmanteling van 186 spaceboxen bij de TU/e. De afspraak is dat, op het moment dat de nieuwbouw van 303 studenteneenheden op het TU/e terrein is voltooid, de 186 spaceboxen worden afgebroken. Er lopen verschillende initiatieven om de spaceboxen elders her te gebruiken, onder andere in de transformatie van het kantoorgebouw Willemstraat.