In 2015 zijn 179 nieuwbouwwoningen (2014: 144 nieuwbouwwoningen) opgeleverd in 5 verschillende projecten. Alle woningen zijn binnen de vastgestelde kaders van tijd en geld gerealiseerd. Een afwijking ten opzichte van de begroting is dat Woonbedrijf haar deelname in de ontwikkeling Berkenheuvel begin 2015 heeft beëindigd. Hierdoor zijn 44 geplande appartementen niet gerealiseerd. Daarentegen zijn in het project Lage Heide 20 van de 39 woningen in 2015 opgeleverd, terwijl dat voorzien was voor begin 2016. Daarmee zijn per saldo in 2015 179 van de 203 geplande woningen gerealiseerd.

Opgeleverde nieuwbouweenheden 2015

Project Gemeente District GGB* Appartement Totaal
Aireys Nieuwbouw Eindhoven Gestel 14 68 82
Steegsche Velden Best Regio 31 31
Nuenen West Nuenen Regio 24 24
Kemphaan Veldhoven Regio 22 22
Lage Heide Dommelen Regio 20 20
Totaal 111 68 179

GGB = grondgebonden woning

  • In Gestel is het project Aireys Nieuwbouw gerealiseerd. Na de sloop van het bezit aan de Karel de Grotelaan is begin 2015 gestart met de bouw van een nieuw complex op dezelfde locatie. Er zijn dit jaar 14 woningen en 68 appartementen gerealiseerd, 56 reguliere appartementen en 12 zorgappartementen. Het zijn 82 energie zuinige woningen, met een EPC van 0,4.
  • De meeste nieuwbouwwoningen zijn dit jaar gerealiseerd in de regio. Verspreid over 4 gemeenten zijn in totaal 97 eenheden opgeleverd. Dat is een positieve ontwikkeling ten opzichte van de periode 2012-2014, waar in totaal 13 nieuwbouwwoningen werden gerealiseerd. Met de aankoop van 31 woningen in het project Steegsche Velden heeft Woonbedrijf in Best haar bezit grondgebonden woningen uitgebreid. In Dommelen en Nuenen zijn grote uitbreidingsgebieden aangewezen, respectievelijk Lage Heide en Nuenen West. In beide gebieden heeft Woonbedrijf in 2015 turnkey aankopen gedaan van 20 en 24 woningen. De grondgebonden woningen zijn een aanvulling op het bestaande bezit in deze gemeenten. Tot slot zijn in 22 woningen gerealiseerd in Veldhoven, project Kemphaan. Woonbedrijf heeft hier woningen gerealiseerd met gemiddelde stichtingskosten van € 133.000,- per woning, na aftrek van gemeentelijke subsidie op de grond.
    In 2015 is een grote inspanning geleverd om de hoge productie voor 2016 en 2017 in opdrachten bij aannemers en andere leveranciers onder te brengen. Het volume van openstaande verplichtingen voor nieuwbouwprojecten bedraagt eind 2015 € 94,7 miljoen. De verhoogde productie kan verklaard worden als gevolg van de investeringsstrategie.

Investeringsstrategie

De huidige investeringsstrategie heeft een looptijd van 2012 tot 2017. Eind 2015 wordt aan ruim 1100 eenheden in de realisatiefase gewerkt. Deze worden opgeleverd in de periode 2016 – 2017, een ongekend hoge productie voor Woonbedrijf. De productie wordt met name gerealiseerd in de stad, een beeld wat in de regio algemeen herkenbaar is.

De doelstelling voor Eindhoven, de realisatie van 500 nieuwbouwwoningen, is ruimschoots gerealiseerd. Ultimo 2015 zijn er 600 nieuwbouw eenheden gerealiseerd in Eindhoven. Dit aantal zal in de komende 2 jaar fors oplopen.
Sinds 2012 zijn 285 woonarrangementen gerealiseerd, hieronder valt ook gerealiseerde studentenhuisvesting. In de komende 2 jaar worden in ieder geval op de TU/e campus, Space S en Vestdijk Schellen 490 studenteneenheden opgeleverd. De doelstelling betreft 1000 woonarrangementen. De huidige investeringsstrategie is gericht op 650 nieuwbouwwoningen in de regio. In 2014 en 2015 vonden de eerste opleveringen plaats in de randgemeenten, in totaal een uitbreiding van 110 eenheden.

Komend jaar volgen nog 96 eenheden. Er zijn veel initiatieven om de komende jaren in de regio te blijven ontwikkelen. Echter leert de ervaring dat er veel projecten nodig zijn om volume te realiseren. Het aantal eenheden per project is klein.