Ons woningbezit

3.1 Woningbezit

In 2015 is het aantal (en aandeel) betaalbare woningen in de voorraad van Woonbedrijf toegenomen. Dit is een rechtstreeks gevolg van het niet verhogen van de huurprijzen van onze woningen op 1 juli 2015. Het effect is met name groot rond de grens van € 618,24. Dit is van belang in het kader van de passendheidstoets die op 1 januari 2016 van kracht wordt en de (verbeterde) huisvestingsmogelijkheden voor de inkomensgroepen die huurtoeslaggerechtigd zijn (zie ook paragraaf 2.3.2).

Klasse-indeling wooneenheden

Verhuurbare wooneenheden  2015 2014
Klasse Aantal % Aantal %
aantal goedkoop betaalbaar (tot € 403,06) 7.138 23% 6.911 22%
aantal betaalbaar (van € 403,06 tot  € 618,24) 21.020 67% 20.450 65%
aantal duur (van € 618,24 tot en met € 710,68) 2.329 7% 3.139 10%
aantal duur (boven huurtoeslaggrens € 710,68) 864 3% 959 3%
Totaal 31.351 100% 31.459 100%