Onze partners

6.3 Zorg en Welzijn

DOOR! is een samenwerkingsverband tussen de Eindhovense woningcorporaties, Woningbelang uit Valkenswaard en een 12-tal zorgaanbieders, waaronder GGzE, Neos, St. Annaklooster en kleinere zorgaanbieders zoals Autismepunt. Het doel is om cliënten die verblijven bij zorgaanbieders en toe zijn aan zelfstandig wonen, toegang tot reguliere woonruimte te bieden. Na een periode van behandeling of persoonlijke problemen willen mensen weer een zo normaal mogelijk leven leiden, net als iedereen.
Woonbedrijf is voorzitter van de stuurgroep DOOR! die twee keer per jaar bij elkaar komt. In 2015 is door DOOR! geïnvesteerd in een goede samenwerking met WIJEindhoven, die de indicaties voor de cliënten stelt. Eind 2015 is de samenwerking geëffectueerd. Woonbedrijf neemt ook deel aan de werkgroep DOOR! die maandelijks de cliënten bespreekt en de woningtoewijzing voor haar rekening neemt.