4.4 Collectief Bewustzijn

We hebben The Natural Step (TNS) verder geïmplementeerd in onze eigen bedrijfsvoering en onze leveranciers uitgedaagd om dat ook te doen. Intern hebben we dat gedaan door een groep van tien facilitators aan te stellen, die allemaal een duurzaamheidsprogramma hebben voltooid. Dat programma gaat over projecten buiten, maar draait ook om instrumenten ten behoeve van verdere implementatie. Ook zijn zo’n 75 medewerkers in 2016 in allerlei vormen getraind op TNS-gebied, wat het totaal aantal getrainde medewerkers op ongeveer 200 brengt. Extern hebben we TNS nu voor het tweede jaar op rij een plek gegeven in een leveranciersdag, inclusief een door Mansveld (juryprijs) en Volantis (publieksprijs) gewonnen duurzaamheids-award. Vanuit de afdeling inkoop wordt TNS steeds meer als selectiecriterium toegepast.
We hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het stedelijk platform 040Goedbezig. Dat is na de zomer van 2016 ‘live’ gegaan. Eind 2016 waren circa 1.000 mensen actief op dat platform en zijn ongeveer 125 duurzame projecten gestart.
Binnen onze eigen renovatie- en nieuwbouwprojecten, is de Airey wijk in Gestel opvallend: hier is gerenoveerd en nieuwbouw gepleegd samen met de ‘Groene Huurders’, een groene community met de wens om in een duurzame woning en omgeving te leven. Hun wensenpakket is tot uiting gekomen in de nieuwbouw en de renovatie.