4.5 De natuurlijke stad

We hebben in het duurzaamheidsbeleid afgesproken dat we gaan ontdekken waar onze rol als woningcorporatie ligt. Dat doen we via experimenten op het gebied van dit strategische doel. Vanuit dit kader zijn enkele projecten gestart in Tongelre (Groen Geestenberg) en Woensel-Noord (Gerretsonhof). Ook is gekeken naar mogelijke quick wins op het gebied van biodiversiteit, water en groen in onze bedrijfsprocessen. Denk daarbij aan het al dan niet vervangen van schuttingen, het al dan niet verwijderen van beplanting bij mutatie en het toepassen van milieuvriendelijker groenbeheer. Ook is ons netwerk verbreed met partijen die eerder nog niet tot onze samenwerkingspartners hoorden, zoals Proeftuin040, waterschappen, Natuurmonumenten, IVN en de Brabantse Milieufederatie.