4.2 Duurzame Energie

In 2016 hebben we 4.864 labelstappen gemaakt (afgemeld 2016) als gevolg van onze activiteiten op het gebied van renovaties en planmatig onderhoud. De Energie-Index over de gehele voorraad is verbeterd van 1,81 naar 1,69. Voor de effectmeting op CO2-gebied is samen met de andere woningcorporaties en de gemeente Eindhoven een monitor opgesteld. Conclusies vanuit die monitor kunnen we in 2018 voor het eerst trekken.
Woonbedrijf heeft ongeveer 25.000 individuele cv-installaties in beheer. Elk jaar worden er planmatig oude ketels vervangen voor de dan geldende standaard hr-ketel. De vervanging van een ketel is een natuurlijk moment om over te gaan op het leveren van duurzame warmte aan onze huurders. In de jaren 2017-2019 staan er 3.147 ketelvervangingen gepland. Bij ongeveer 2.000 vervangingen gaat het om complexen die er bouwkundig prima bij staan. Voor de korte en middellange termijn zijn hier geen bouwkundige ingrepen gepland. Het is dus van belang dat we steeds meer installaties gaan toepassen die in eerste instantie efficiënter en uiteindelijk gasloos zijn. Om dit te bereiken werken we in allerlei netwerken samen, zoals de Brabantse deal Stroomversnelling, of op Eindhovense schaal in de werkgroep LAVA (Leuke Alternatieven Voor Aardgas). Ook zijn we in 2016 een experiment gestart om te onderzoeken welke alternatieven er beschikbaar zijn in de markt, tot welk niveau we daarmee minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen, wat de extra investering is, en wat die alternatieven betekenen voor de huurder op het gebied van woonkosten en comfort. Als resultaat zijn we uitgekomen op een hybride systeem, als tussenmodel op weg naar een gasloos systeem. In het voorjaar van 2017 starten we met het plaatsen van veertig van dit soort installaties in het complex aan de Veluwelaan.