4.3 Gesloten Kringlopen

In 2016 hebben we enkele proefprojecten gedraaid op het gebied van circulair slopen, zoals bij het project aan de Gerretsonlaan. Het beton uit de gesloopte woningen diende als grondstof voor de fundering van de nieuwe woningen. Daarnaast zijn de planten en bomen die bij de duplexwoningen stonden in de nieuwe hofjes geplant. De overige materialen zijn niet in de nieuwe woningen hergebruikt, maar hebben een andere bestemming gekregen:

  • De oude ketels en armaturen zijn in andere complexen van Woonbedrijf gebruikt.
  • Het glas is hergebruikt voor flessenglas.
  • Het puin is gebruikt als puingranulaat voor de bouwwegen.
  • De metalen en bitumen zijn hergebruikt in de industrie.
  • De planken onder de dakbedekking zijn opgeschuurd. Hiervan zijn nieuwe vloerplanken gemaakt.

De lessen uit deze pilot zijn gebruikt om onze visie ten aanzien van circulair slopen op te stellen, inclusief een plan van aanpak. De afspraak is gemaakt dat vanaf 1 januari 2017 alle sloop circulair plaatsvindt. Daarnaast zijn ook grote stappen gemaakt op het gebied van instroom van duurzame producten in ons woningbezit. Met dit doel voor ogen hebben we van de producten die we het meest toepassen productenbladen gemaakt, gebaseerd op de Sustainable Life Cycle Analyse (SLCA) van The Living Building Challenge. Vanuit die systematiek is ook een zogeheten ‘rode lijst’ opgesteld van materialen die we per se niet meer willen toepassen vanuit duurzaamheidsoverwegingen, en in het bijzonder met oog op de veiligheid van onze medewerkers.
Daarvoor in de plaats komen in de loop van de tijd materialen die wel passen bij The Natural Step (TNS). Die alternatieven zijn al in grote mate voorhanden, of we werken samen met partijen die bereid zijn hierin te investeren, zoals Bribus keukens of Deceuninck kunststof kozijnen.