4.1 Inleiding

In 2016 heeft de herijking van het duurzaamheidsbeleid plaatsgevonden. De belangrijkste speerpunten zijn opgenomen in de investeringsstrategie die in 2016 is vastgesteld. Centraal in zowel duurzaamheidsbeleid als de duurzaamheidsparagraaf van de investeringsstrategie staan vier strategische doelen: duurzame energie, gesloten kringlopen, collectief bewustzijn en de natuurlijke stad.