8.5 Governance Audit

In 2016 heeft de Autoriteit Woningcorporatie (AW), in het kader van het integrale risicogerichte toezicht, een governance audit uitgevoerd bij Woonbedrijf. Deze audit had als doel te toetsen of Woonbedrijf voldoet aan de eisen van de AW stelt aan goede governance. De AW heeft op basis van het onderzoek geconcludeerd dat de governance van Woonbedrijf voor de onderzochte onderwerpen voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van het maatschappelijk vermogen en voor een rechtmatige en integere uitvoering van de werkzaamheden door Woonbedrijf.