8.4 Permanente educatie

Het besturen van een woningcorporatie in een snel veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en vaardigheden. Veel bestuurders houden die kennis en vaardigheden al goed bij. Om dit leren niet vrijblijvend te laten zijn, zijn bestuurders van woningcorporaties vanaf 1 januari 2015 verplicht tot Permanente Educatie (PE). Deze verplichting is opgenomen in de (herziene) Woningwet. Een bestuurder is verplicht om over een periode van drie kalenderjaren (dus vóór 31 december 2017) 108 PE-punten te behalen. Er is geen minimaal aantal te behalen PE-punten per jaar.
Dit resulteerde ultimo 2016 in:

2016 2015 totaal
mw. I. de Boer 124,5 23 147,5 punten

Ook voor de leden van de Raad van Commissarissen geldt een verplichte permanente educatie. De verantwoording hierover is opgenomen in het Verslag van de Raad van Commissarissen.