10.17 Kengetallen

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Vastgoedeenheden in eigendom
Woningen betaalbaar 26.196 25.337 24.634 24.165 24.913 25.460
Woningen duur 3.042 3.191 4.096 4.552 3.541 2.933
Studenteneenheden 2.974 2.823 2.466 2.478 2.478 2.241
Totaal vastgoedeenheden wonen 32.212 31.351 31.196 31.195 30.932 30.634
Bedrijfsruimten 161 155 159 164 141 143
Garages,parkeerplaatsen,bergingen, overig 3.119 2.994 3.019 3.100 3.043 2.931
Totaal vastgoedeenheden overig 3.280 3.149 3.178 3.264 3.184 3.074
Totaal vastgoedeenheden 35.492 34.500 34.374 34.459 34.116 33.708
Verhuurbare woongelegenheden incl. inhuur derden
Woningen 29.238 28.528 28.497 28.432 28.234 28.173
Studenteneenheden 3.049 2.899 2.962 2.993 3.027 2.755
Totaal verhuurbare woongelegenheden 32.287 31.427 31.459 31.425 31.261 30.928
Opgeleverde huurwoongelegenheden 615 179 144 318 403 223
Opgeleverde koopwoongelegenheden 0 0 7 23 4 0
Aangekochte huurwoongelegenheden 494 0 0 0 0 23
WOZ-waarde woningen totaal excl. studenteneenheden (x 1mln.) 4.727,4 4.582 4.687,2 5.033,9 5.147 5.244
WOZ-waarde woningen excl. studenteneenheden gemiddeld (x 1000) 161,7 160,6 163,1 175,3 180,9 184,7
Bedrijfswaarde totaal (x 1 mln.) 1.415,4 1.438,9 1.292,1
Waarde per vastgoedeenheid gemiddeld (x 1000) 39,9 41,7 37,6
Marktwaarde totaal (x 1 mln.) 3.399,2 3.072,6 3.085,8
Waarde per vastgoedeenheid gemiddeld (x 1000) 95,8 89,1 89,8
Gemiddelde restantlevensduur in jaren 26,1 26,1 26,1 26,1 28,4 29,6
Verhouding huur/woz waarde woningen excl. studenteneenheden 4.10% 3.74% 3.65% 3.29% 3.04% 2.89%

Financien
Groepsvermogen totaal (x 1mln.) 2.887,3 2.702,9 764,4 751,3 884,2 844,9
Eigen vermogen per vastgoedeenheid (x 1000) 81,4 78,3 22,2 21,8 25,9 25,1
Bruto huuromzet (x 1 mln.) 188,7 184,8 182,0 173,1 165,7 160,9
Jaarresultaat (x 1mln.) 184,4 35,8 -24,7 -69,7 -23,8 42,6
Jaaromzet huur en vergoedingen (x 1 mln.) 199,6 194,1 191,8 183,4 175,4 170,3
Rentabiliteit eigen vermogen (%) 2,34 4,10 -3,23 -9,27 -2,69 3,00
Rentabiliteit totaal vermogen (%) 2,16 6,88 -2,87 -6,11 -3,16 5,18
Solvabiliteit (%) 82,89 83,79 55,91 56,95 62,69 64,80
Gem rentevoet leningen (%) 3,04 3,65 3,80 4,02 4,20 4,34
Onderhoud en revitalisering (x 1 mln.)*
Dagelijks onderhoud 27,6 27,1 27,4 32,8 33,1 32,4
Planmatig onderhoud 16,6 16,9 14,7 19,7 19,7 21,9
Totaal onderhoud en revitalisering 44,2 44,0 42,1 52,3 52,8 54,3
Volkshuisvestelijk
Huurachterstand in % huren en vergoedingen 1.95% 2.11% 2.23% 2.11% 2.45% 1.99%
Huurachterstand (x 1 mln.) 3,9 4,1 4,3 4,5 4,3 3,4
Huurderving in % huren en vergoedingen 0.88% 0.84% 1.25% 1.30% 2.01% 1.66%
Huurderving (x 1 mln.) -1,81 -1,63 -2,40 2,39 3,53 2,83
Gemiddelde huurprijs woningen per maand 506 495 491 480 458 444
Bedrijfsvoering ( x 1 mln.)**
Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenen 26,2 26,5 26,4 26,8 27,5 26,6
Overige personeelskosten 4,9 5,2 4,9 5,7 6,4 7,2
Huisvestingskosten 2,0 2,0 1,5 1,6 1,5 1,6
Algemene kosten 7,0 6,4 6,6 6,8 6,6 7,0
Kosten ontwikkeling organisatie 1,1 1,7 1,7 2,4 1,8 3,1
Totaal 41,2 41,9 41,1 43,3 43,8 45,5
Personeelsbezetting einde boekjaar op basis fte 386,0 389,9 395,5 400,8 415,2 423,0

* 2016 en 2015 zijn gebaseerd op marktwaarde verhuurde staat, 2014 en eerder zijn gebaseerd o.b.v de bedrijfswaarde
** 2016 en 2015 zijn gebaseerd op de functionele winst- en verliesrekening, 2014 en eerder zijn gebaseerd op de categoriale winst- en verliesrekening