10.16 Overige gegevens

10.16.1 Voorstel resultaatbestemming

Voorstel resultaatbestemming is om van het resultaat van € 184,4 miljoen de herwaardering van het vastgoed van € 152,8 miljoen te doteren aan de herwaarderingsreserve en het resterende resultaat ter grootte van € 31,6 miljoen toe te voegen aan de overige reserves van Woonbedrijf.

De jaarrekening is opgesteld door de directie en vastgesteld door de raad van commissarissen.
Eindhoven, 15 mei 2017

De directie:

Mevr. Ir. I. de Boer:

De raad van commissarissen:

Dhr. C.H.J. van der Luijt RA

Dhr. Ir. J.C.M. Kleijn

Mevr. drs. M.C.C. Bekker

Dhr. mr. M.J.M. Schoonhoven

Dhr. drs. G.I.W.M. Buck

Mevr. drs. S.A. Langbroek-Coppus

Dhr. drs.J.M. van der Meulen