3.7 Afstoten vastgoed

3.7.1 Verkopen bestaand bezit

Evenals voorgaande jaren profiteert Woonbedrijf bij de verkoop van het bestaand bezit van de aantrekkende woningmarkt. De verkoop van bestaande woningen ligt eind 2016 17 woningen hoger dan begroot. Voor 2016 was het de verwachting om 40 woningen en 4 garages te verkopen. Uiteindelijk zijn er 57 woningen verkocht en 3 garages. De voorraad woningen met een verkooplabel ultimo 2016 bedraagt 688 eenheden (ultimo 2015: 745).
In 2016 zien we dat de realisatie van de verkoopopbrengsten (per woning) iets uit de pas loopt met de norm. De gerealiseerde opbrengst per woning bedraagt € 220.000,-, terwijl een opbrengst van € 215.000,- per woning begroot was. Dit werd veroorzaakt doordat de verkoop van woningen uit de duurdere klasse (Villapark) achterbleef bij de verwachting. Maar dit werd goedgemaakt door het aantal verkopen van duurdere vrijstaande woningen in Schuttersbosch (Stratum) die ruim boven begroting lagen.
Daarnaast is eind 2016 het gezondheidscentrum Airbornelaan (woensel-noord) verkocht aan Certo Real Estate II BV.
De totale verkoopopbrengst van bestaand bezit bedraagt € 14,6 miljoen (2015: € 12,2 miljoen). Het netto verkoopresultaat verkopen bestaand bezit 2016 ligt op € 5,8 miljoen.

3.7.2 Verkopen nieuwbouw

Het verkopen van nieuwbouw was in 2016 niet van toepassing.

3.7.3 Sloop

In 2016 zijn in totaal 178 woningen gesloopt. In Schuttersbosch is één woning gesloopt. Een heroverweging over de toekomstvisie van dit plangebied vindt momenteel plaats. Voorlopig is Woonbedrijf terughoudend met de sloop van vrijkomende woningen in dit gebied. Vrijgekomen woningen worden verhuurd op tijdelijke basis.

Medio 2016 zijn 177 spaceboxen op het TU/e-terrein ontmanteld. Volgens afspraak zijn ze afgebroken op het moment dat de nieuwbouw van Aurora met 303 studenteneenheden was voltooid. 79 spaceboxen worden hergebruikt bij de transformatie van het kantoorgebouw aan de Willemstraat. Er lopen verschillende initiatieven voor hergebruik van de spaceboxen in Veldhoven en Best voor de huisvesting van spoedzoekers.

In de begroting van 2016 werd rekening gehouden met de sloop van woningen aan de Neushoornstraat (50 eenheden) en in Lijmbeek (80 eenheden), ten behoeve van twee nieuwbouwontwikkelingen. In de loop van 2016 kreeg Woonbedrijf voor beide projecten op onderdelen een negatief advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dat heeft in het geval van Lijmbeek geleid tot een aanpassing van de sloop- en nieuwbouwplannen. De sloop en nieuwbouw in Lijmbeek beperkt zich nu tot één complex van 48 eenheden. De woningen aan de Neushoornstraat en in Lijmbeek worden in 2017 gesloopt.