3.4 Exploitatieduur

Iedere woning heeft een restant exploitatieduur. Ieder jaar veroudert de woning, en als er niet wordt geïnvesteerd, neemt de technische exploitatieduur een jaar af. Woonbedrijf tracht de veroudering voor het totale bezit ieder jaar te compenseren door nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud.
Woonbedrijf is in 2016 in staat geweest om het aantal exploitatiejaren te laten toenemen ten opzichte van de totale veroudering van het bezit. Het aantal exploitatiejaren dat gecompenseerd moest worden was 32.500 per jaar. Door de hoge nieuwbouwproductie en de uitgevoerde renovatie- en planmatig onderhoudsactiviteiten, zijn in 2016 maar liefst 48.200 exploitatiejaren toegevoegd. Per saldo betekent dat een toename van 15.700 jaar.