3.2 Nieuwbouw

In 2016 zijn 615 nieuwbouwwoningen (2015: 179 nieuwbouwwoningen) opgeleverd in zes verschillende projecten! Voor Woonbedrijf is dit een unieke prestatie en het resultaat van jaren aan voorbereiding en ontwikkeling. Het gerealiseerde aantal opleveringen in 2016 ligt in lijn met de begroting (620 nieuwbouweenheden). Ruim 90% van de nieuwe woningen betreffen appartementen en studenteneenheden.

Een tweetal begrote projecten, Willemstraat en Coriolanuspad met respectievelijk 101 en 54 eenheden, heeft om verschillende redenen vertraging opgelopen. Het eerste project is vertraagd vanwege bezwaar van omwonenden tegen de bouwplannen. De vertraging van project Coriolanuspad ontstond doordat de bouwvoorbereiding langer duurde vanwege geldende flora- en faunawetgeving. De oplevering van deze projecten wordt verwacht in 2017. Daar staat tegenover dat de eerste 132 opleveringen van SPACE-S al in het laatste kwartaal van 2016 hebben plaatsgevonden. Deze waren voorzien voor begin 2017.

Opgeleverde nieuwbouweenheden 2016

Project Gemeente District GGB* Appartement Totaal
Lage Heide Dommelen Regio 19 19
Kloosterpark Valkenswaard Regio 77 77
Europalaan Eindhoven Woensel-Zuid 48 48
Gerretsonhof Eindhoven Woensel-Noord 36 36
TU/e Campus Eindhoven Vestide 303 303
SPACE-S Eindhoven Strijp/Vestide 132 132
Totaal 55 560 615

* GGB = Gerondgebonden woning

  • In district regio hebben we twee projecten gerealiseerd: in Dommelen zijn de laatste 19 woningen van het project Lage Heide opgeleverd. Dit betrof grondgebonden woningen in een turnkeyproject, waarvan de eerste 20 woningen in 2015 zijn opgeleverd. In Valkenswaard zijn 77 appartementen opgeleverd in project Kloosterpark.
  • In Eindhoven zijn het afgelopen jaar woningen opgeleverd in een viertal projecten. De transformatie van het kantoorpand aan de Europalaan tot 48 appartementen, specifiek bestemd voor de doelgroep jongeren, is eind 2016 opgeleverd en verhuurd. De investeringskosten zijn gemiddeld € 98.000,- per eenheid. Na de sloop van 64 duplexwoningen, zijn op dezelfde locatie in Woensel-Noord 36 seniorenwoningen gerealiseerd aan het Gerretsonhof. Voor deze woningen was veel belangstelling met circa 400 reacties. Ouderen wilden hun eengezinswoning verlaten voor een nieuwbouwwoning op de goede locatie, met de juiste kwaliteit en prijs, waardoor doorstroming vanuit het bestaande bezit is gerealiseerd. Er is dit jaar een flink aantal studenteneenheden toegevoegd aan het bezit. Er vonden opleveringen plaats op de TU/e Campus; het woongebouw Aurora biedt daar met 303 eenheden betaalbare huisvesting aan een grote groep nationale en internationale studenten. Ook in de ontwikkeling op SPACE-S is ruimte voor studenten. Eind 2016 zijn de eerste 132 woningen opgeleverd. Daarvan zijn 51 eenheden bestemd voor studenten, de overige 81 woningen vallen onder de reguliere huur. In totaal worden op SPACE-S 402 appartementen gebouwd.

In 2016 zijn de eerste stappen gezet om de uitbreiding van het werkgebied te vergroten naar Helmond. Woonbedrijf verkent de markt en zoekt naar mogelijkheden. Die inspanningen resulteren ultimo 2016 in vier concrete projecten in Helmond in voorbereiding, met een volume van 225 woningen.