3.3 Renovaties

In 2016 zijn 515 woningen gerenoveerd (2015: 407 gerenoveerde woningen). Bij het opstellen van de begroting waren 385 opleveringen gepland. Echter bij het opstellen van de begroting 2016 was de oplevering van 224 woningen in de Aireys nog niet zeker en daarom niet meegenomen in de aantallen voor 2016.

Alle opgeleverde woningen zijn grondgebonden. De afgelopen jaren lag het accent op renovatie van vooroorlogs bezit. Dit jaar zien we een verschuiving ontstaan qua bouwperiode; de woningen in de Aireys en d’Ekker zijn gebouwd in de naoorlogse bouwperiode tot ongeveer 1965. Met de nieuwe initiatieven die in 2016 zijn genomen, zoals Oranjewijk, Breeakkers en Cliostede, blijft de nadruk bij renovatie de komende jaren liggen op de naoorlogse woningen. Met kenmerkende opgaven als asbestsanering, dak vervanging en het verbeteren van de energieprestatie.

Opgeleverde renovaties 2016

Project Gemeente District Totaal
Aireys Verduurzaming* Eindhoven Gestel 224
d’Ekker Veldhoven Regio 137
Tivoli_Leeuwenstraat (blauw) Eindhoven Stratum 12
Philipsdorp Oud Philipsdorp Eindhoven Strijp 19
Philipsdorp Plataanbuurt Eindhoven Strijp 123
Totaal 515

* In 2016 zijn 224 van de 226 woningen aangepakt. Eerder waren al 2 proefwoningen gerealiseerd.

 • De piek aan opleveringen in de projecten Tivoli Leeuwenstraat (totaal 181 eenheden) en Oud Philipsdorp (totaal 245 eenheden) lag in de periode vóór 2016. Begin 2016 zijn in beide projecten de laatste woningen opgeleverd.
 • Begin 2016 is gestart met de renovatie van de wijk Aireys in Gestel. Projectmatig hebben in 2016 alle onderhoudswerkzaamheden aan de buitenschil plaatsgevonden en zijn alle daken geïsoleerd. 60% van de bewoners koos tegen een kleine huurverhoging ook voor extra verbeteringen.
  • 133 adressen kozen voor het comfortpakket met isolatie van de buitenmuren, vloerisolatie, mechanische ventilatie, isolatieglas en een nieuwe voordeur.
  • 59 adressen kozen voor het veiligheidspakket met energiezuinige verlichting en veiligheidssloten op de ramen en deuren op de begane grond.
  • 12 adressen kozen voor het splitsen/samenvoegen van de keuken en woonkamer.

  Bewoners krijgen tot 31 december 2022 de gelegenheid om een keuzepakket te laten uitvoeren.

 • In 2016 is in de wijk d’Ekker gestart met een onderhoudsproject voor 493 woningen. De start van dit project verliep moeizaam door onvoorziene werkzaamheden vanwege asbest. Dat had een negatief effect op de klantwaardering. Na verbeteringen in het proces en in de uitvoering, stijgt de klantwaardering nu naar een normaal niveau. De binnen- en buitenzijde van de woningen worden aangepakt. Duurzaamheidsmaatregelen zorgen voor energiebesparing en comfort. Bewoners kunnen kiezen voor individuele verbeteringen. Met deze ingrepen kunnen we de woningen weer voor 25 jaar exploiteren. Het project is verdeeld in drie fasen, met de laatste oplevering eind 2018.
 • Verdeeld over vier deelprojecten vindt in de vooroorlogse wijk Philipsdorp sinds 2010 een ingrijpende renovatie plaats, waarbij bewoners tijdelijk worden geherhuisvest. In de afgelopen jaren zijn al 522 woningen gerenoveerd. In 2016 is het laatste deelproject in de Plataanbuurt (249 woningen) gestart. Het project loopt volgens planning en de verwachting is dat eind 2017 de hele renovatie is afgerond.

De portefeuille van Woonbedrijf staat er goed bij, maar we willen blijven investeren in de kwaliteit van het bezit. Onder meer door ieder jaar 500 woningen te renoveren. In 2016 is dat resultaat behaald. Er is dit jaar een extra inspanning geleverd om de pijplijn van renovatieprojecten gevuld te houden. Voor deze renovatieprojecten zijn nieuwe criteria bepaald. Het onderscheid tussen renovatie en planmatig onderhoud is duidelijker geworden en hiermee wordt het werk efficiënter. Ook helpt het om de ambitie, die vanaf 2018 stijgt naar 550 gerenoveerde woningen per jaar, te realiseren en de onderhoudsnorm beheersbaar te houden.

Een andere ontwikkeling is dat we in 2015 en 2016 in de projecten Aireys in de wijk Gestel en in Tivoli in de Leeuwenstraat ervaringen hebben opgedaan met ‘renoveren op het moment van de klant’, verduurzaming van de woningen (bewustwording en keuzes van de klant) in combinatie met het realiseren van ons doel om onze voorraad betaalbaar te houden.