3.9 Scheiding DAEB/ niet-DAEB

In het kader van de nieuwe woningwet wordt in enkele jaren een stelselwijziging doorgevoerd met stevige implicaties op Woonbedrijf. Voor 2016 was een te ontwikkelen scheidingsvoorstel Daeb / niet-Daeb een belangrijk thema. Met de nodige voorbereiding is in het najaar van 2016 allereerst een besluit genomen op het concept scheidingsvoorstel. Deze is vervolgens voorgelegd in alle gemeenten waar Woonbedrijf werkzaam is. Aan de huurdersvertegenwoordiging, gemeenten en andere partijen is om een zienswijze danwel advies gevraagd.
Uiteindelijk is conform planning het definitieve scheidingsvoorstel vastgesteld in december. Vanwege problemen bij de digitale ontvangst bij de AW is het voorstel in januari 2017 ingediend. In 2017 volgt het goedkeuringstraject door de AW en verdere implementatie in de bedrijfsvoering van Woonbedrijf.