3.8 Warmtewet

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De Warmtewet moet bewoners die gebruikmaken van gemeenschappelijke verwarming (stadsverwarming, blokverwarming, warmwatervoorziening en duurzame warmtelevering (is: warmte-koudeopslag)) beschermen. De overheid wil zo voorkomen dat gebruikers van warmte te veel gaan betalen of dat zij tegen slechte voorwaarden warmte geleverd krijgen. Woonbedrijf is hiermee, naast verhuurder, tevens warmteleverancier. De Warmtewet geldt dus ook voor Woonbedrijf.
Woonbedrijf heeft 17 warmtenetten aangemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), een controlerende instantie. De werkzaamheden om al onze aangemelde warmtenetten daar waar nodig te voorzien van slimme energiemeters (GJ) en waar mogelijk ook van slimme warmtapwatermeters (debiet), zijn in 2016 afgerond.
In 2016 is er sprake geweest van één storing, waarbij de bewoners recht hadden op een storingsvergoeding. De totale vergoeding kwam uit op €10.850,-.
Woonbedrijf heeft zich in 2016 aangesloten bij de geschillencommissie Warmtelevering.