3.1 Woningbezit

De woningvoorraad van Woonbedrijf groeit en die groei wordt hoofdzakelijk gerealiseerd in het segment van betaalbare woningen (huurprijs tot € 628,76). Dit is een gevolg van de aankoop van woningen van Mooiland. Dat zijn grotendeels woningen in het betaalbare segment. Daarnaast levert de oplevering van nieuwe woningen in de projecten Gerretsonhof, Europalaan en studentenwoningen Aurora een bijdrage aan de toename van het aantal betaalbare woningen. De ontmanteling van 177 spaceboxen op het TU/e-terrein en de verkoop van 57 eenheden laten het aantal betaalbare eenheden dalen. Per saldo is de stijging van betaalbare eenheden 1.011 woningen.

Het aandeel woningen in het dure segment (huurprijs boven € 628,76) blijft gering. Slechts 3% van onze woningen heeft een huur boven de liberalisatiegrens van € 710,68. Het aantal dure eenheden is licht gedaald, van 3193 in 2015 naar 3043 eenheden in 2016.

Klasse-indeling wooneenheden

Jaar 2016 2015
Klasse Aantal % Aantal %
aantal goedkoop betaalbaar (tot €403,06) 7.352 23% 7.138 23%
aantal betaalbaar (van €403,06 tot  €618,24) 21.817 67% 21.020 67%
aantal duur (van €618,24 tot en met €710,68) 2.190 7% 2.329 7%
aantal duur (boven huurtoeslaggrens €710,68) 853 3% 864 3%
Totaal 32.212 100% 31.351 100%