5.2 Onze manier van werken

In 2010 is besloten dat we vanuit één locatie gaan werken. Dit is niet alleen een huisvestingskeuze, maar het is de laatste stap in het fusieproces. In het fusieproces zijn we al eerder gegaan naar één organisatie, één werkproces en één ICT-systeem. Samen in één kantoor werken versterkt onze gemeenschappelijke identiteit en ondersteunt ons koersplan. Van daaruit gaan we volgens onze nieuwe manier van werken verder op de gebieden fysiek, mentaal en virtueel.
Met deze nieuwe manier van werken willen we in verbinding zijn met elkaar en met onze klanten. Of dit nu formeel, informeel of virtueel is. Ons nieuwe gebouw, onze nieuwe werkomgeving en de ondersteunende technologie geven ons alle mogelijkheden om met elkaar in verbinding te zijn.

In 2013 hebben we de definitieve keuze gemaakt voor de locatie van onze nieuwe huisvesting. We hebben gekozen voor het nieuw te realiseren kantoorpand aan de Wal in Eindhoven. Woonbedrijf huurt dit pand voor een periode van vijftien jaar. Het is een bewuste keuze geweest om te gaan huren. Hierdoor blijft onze investeringscapaciteit beschikbaar voor onze maatschappelijke opgave.

De combinatie van het werken vanuit één locatie en de invoering van ‘Het Nieuwe Werken’ maakt dat onze organisatie efficiënter kan werken. Bijvoorbeeld doordat de dienstreizen tussen de verschillende locaties vervallen.
Op verschillende manieren geven we met deze beweging (van vier locaties naar één locatie) invulling aan duurzaamheid. Ten eerste omdat ons nieuwe kantoorpand veel energiezuiniger is dan onze voormalige kantoren. De nutskosten waren in 2016 ruim € 240.000 lager dan voorheen. Ook de overige facilitaire kosten zijn fors lager (€ 310.000 minder uitgegeven in 2016). Ten tweede doordat we twee van de drie panden die we in eigendom hebben, omzetten naar woningbouw. Hierdoor onttrekken we per saldo ruim 5.700 vierkante meters aan de totale kantoorvoorraad in Eindhoven. We hebben veel van onze bestaande inrichting kunnen hergebruiken in ons nieuwe pand. Dit is de derde manier waarop we binnen dit project invulling hebben gegeven aan duurzaamheid. Voor het werk-werk-verkeer hebben we voor onze medewerkers elektrische auto’s en fietsen beschikbaar gesteld. Dit heeft er in 2016 toe geleid dat er ruim 110.000 werk-werk-kilometers minder zijn gereden en gedeclareerd en daarmee ook een bijdrage aan duurzaamheid is geleverd.
Enkele andere voorbeelden van duurzame inzet van onze middelen zijn: 145 vergaderstoelen en 151 bureaus die we ook in het nieuwe pand in gebruik hebben en de bladen van enkele niet te gebruiken bureaus zijn omgevormd tot 25 krukjes.

Op 4 januari 2016 hebben wij onze collega’s en klanten welkom geheten in ons nieuwe kantoor en woonwinkel. 2016 stond vooral in het teken van ervaren. Ervaren wat het betekent om met elkaar vanuit één pand samen te werken, te werken vanuit een werkconcept waarin niemand een vaste werkplek heeft, en de werkplek wordt gezocht die het beste past bij de opgave op dat moment. Als gevolg van de keuze voor dit werkconcept hebben we slechts 244 zogenaamde Arbo-werkplekken ten opzichte van 370 in de oude situatie waarbij iedereen een eigen werkplek had.
Een tweede resultaat is dat we bijna 30% minder vierkante meters in gebruik hebben ten opzichte van de situatie met vier kantoren.
Daarnaast hebben we geen verschillende woonwinkels meer voor huurders van Woonbedrijf en Vestide, maar ontvangen wij iedereen in één woonwinkel.