6.5 Aedes Benchmark bedrijfskosten

In 2016 kwam de derde Aedes-benchmark uit. Deze Aedes-benchmark toont naast de klantwaardering ook een vergelijking op de zogenaamde beïnvloedbare bedrijfskosten (over het boekjaar 2015). De bedrijfskosten van Woonbedrijf over 2015 liggen met € 976,- per verhuureenheid in totaal € 6,- per verhuureenheid hoger dan in de voorgaande Aedes-benchmark (2014: € 970,- per verhuureenheid). De niet-beïnvloedbare bedrijfskosten (zoals onroerendezaakbelasting, saneringsheffing en verhuurderheffing) worden buiten beschouwing gelaten.

De beïnvloedbare bedrijfskosten per verhuureenheid bedroegen in 2015 landelijk gemiddeld € 853,- per verhuureenheid. Woonbedrijf krijgt hiermee in 2016 (over cijfers 2015) een score van C, aangezien de bedrijfskosten van € 976,- per verhuureenheid binnen de range van hoge bedrijfskosten vallen.