6.4 Beoordelen financiële positie door toezichthouders

Eind 2016 heeft Woonbedrijf de integrale oordeelsbrief ontvangen van de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Tot en met 2015 werd een financiële beoordeling en het (volkshuisvestelijk) toezicht afzonderlijk gerapporteerd door de toezichthouder. Met ingang van 2016 vindt het toezicht door de toezichthouder (AW) integraal plaats. Het integrale toezicht is gericht op governance, integriteit, rechtmatigheid en bescherming van het maatschappelijk vermogen.

De integrale beoordeling van 2016 door de Autoriteit Woningcorporaties heeft niet geleid tot opmerkingen of interventies.