7.2 Gemeenten

Door verkoop van de resterende appartementen in Eersel medio 2016, heeft Woonbedrijf intussen geen bezit meer in de gemeente Eersel.

De Woningwet vereiste in 2016 voor het eerst een ‘bod’ aan gemeenten met een actuele woonvisie. Woonbedrijf heeft ervoor gekozen om aan elke gemeente waarin zij actief is (voor 1 juli) een bod te zenden. Met daarin de voorgenomen activiteiten en investeringen van Woonbedrijf in die betreffende gemeente voor de komende jaren. Dit bod heeft geleid tot het maken van prestatieafspraken in de gemeenten Veldhoven, Waalre, Son en Breugel, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard, Eindhoven, Nuenen en Bladel. Al zijn die laatste drie pas begin 2017 ondertekend. Er zijn begin 2016 nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Best. Deze worden pas in 2017 geactualiseerd.

Het proces rond de prestatieafspraken vormt het hart van de samenwerking met de diverse gemeenten, maar de samenwerking is hier niet toe beperkt. In diverse gemeenten is Woonbedrijf betrokken bij het opstellen van de Woonvisie van de gemeente. In 2016 is veel aandacht in de samenwerking uitgegaan naar de huisvesting én begeleiding van statushouders. Ook op het terrein van de veiligheid trekken gemeenten en corporatie samen op, al hebben we in 2016 moeten constateren dat de denkbeelden hierover (en de samenwerking) steeds meer onderling gaan verschillen.