7.4 Metropoolregio Eindhoven/ Stedelijk Gebied Eindhoven

Binnen het werkgebied van Woonbedrijf zijn de gemeenten in verschillende regionale samenwerkingsverbanden actief. De metropoolregio Eindhoven is gevormd uit de samenwerking van de 21 voormalige SRE-gemeenten. Het stedelijk gebied Eindhoven bestaat uit Eindhoven, Helmond, Oirschot, Best, Nuenen, Son en Breugel, Geldrop-Mierlo, Waalre en Veldhoven. En de A2-gemeenten zijn Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.
Woonbedrijf participeert in het Regionaal Platform Wonen (bestuurlijk overleg) en in de werkplaats Wonen (overleg van woningmarktpartijen). De verhouding tussen deze organen en (de besluitvorming van) de afzonderlijke gemeenten is een blijvend onderwerp van gesprek gebleken. In 2017 is een evaluatie voorzien.
In 2015 heeft de werkplaats Wonen een advies uitgebracht (‘breken met grenzen: wonen in een complete regio’) met een advies over de onderlinge samenwerking. De aangesloten gemeenten hebben hierop negatief gereageerd. Dit heeft een rem gezet op het werk van de werkplaats in 2016. In november 2016 is de opdracht voor de werkgroep en de samenstelling bijgesteld. De betrokkenheid van de gemeentelijke besturen is vergroot: de adviserende taak is beschikbaar op verzoek van de gemeenten.