2.2 Betaalbare voorraad

In 2016 is de voorraad goedkope en betaalbare huurwoningen (tot € 628,76), toegankelijk voor huurtoeslaggerechtigden met 1011 woningen vergroot tot 29.169 woningen als gevolg van de beperkte jaarlijkse huurverhoging. Het aantal woningen met een huur onder de liberalisatiegrens
(€ 710,68) is met 1072 woningen gestegen. Van de opgeleverde nieuwbouwwoningen (615 eenheden) behoren 574 woningen tot de goedkope en betaalbare voorraad. 22 woningen in SPACE-S en 19 woningen in complex Lage Heide te Dommelen vallen in de dure (sociale) categorie tot aan de liberalisatiegrens. Als gevolg van sloop en verkoop zijn respectievelijk 178 en 57 eenheden onttrokken aan de voorraad. Bij mutatie worden woningen opgetrokken naar de streefhuur en ook dat heeft geleid tot een lichte afname van woningen in de betaalbare voorraad. Per saldo zien we een verschuiving naar meer betaalbare woningen, geschikt voor huisvesting van huurtoeslaggerechtigden.