2.1 Huurverhoging

Woonbedrijf heeft in 2016 een beperkte huurverhoging doorgevoerd. Het percentage voor de huurverhoging is generiek vastgesteld op 0,6%, gelijk aan het inflatiepercentage van 2015. Daarmee is dus geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vaststelling van de huurverhoging op basis van inkomen. Ook is niet gedifferentieerd op basis van verhouding tussen prijs en kwaliteit. Deze lage huurverhoging past uitstekend bij onze zorg voor de betaalbaarheid van onze woningen. Het past in ons financieel beleid dat gebaseerd is op een inflatiecorrectie van onze huursom per 1 juli van ieder jaar, en valt binnen de prestatieafspraken 2016 die zijn gemaakt met de gemeente Eindhoven.