2.3 Incasso

In 2014 zijn we begonnen met te focussen op de beheersing en het terugdringen van betalingsachterstanden, ondanks een voortdurende inkomensproblematiek bij onze huurders. De focus ligt op het vroegtijdige signalering van betalingsproblematiek bij klanten en de mogelijkheid bieden om achterstanden via een betalingsregeling in te lopen. Deze aanpak draagt bij aan het beperken van oplopende betaalachterstanden en aan een daling van het aantal ontruimingen.
Eind 2016 had Woonbedrijf 918 lopende betalingsregelingen voor een totaalbedrag van € 1.004.000,- waarvan eind boekjaar 2016 nog € 474.000,- nog open stond.

We hebben onze aanpak gecontinueerd. In 2016 heeft dat geresulteerd in een verdere daling van het totaalbedrag aan vorderingen. Eind 2016 zien we dat de vorderingen op onze klanten met € 135.000,- is teruggelopen ten opzichte van 2015. Onderdeel van deze openstaande vorderingen zijn de huurachterstanden. We zien dat de daling op vorderingen vrijwel geheel bestaat uit teruggedrongen huurachterstanden.

In 2016 is een nieuwe deurwaarder gestart voor 4 districten. De dossiers die nog bij de oude deurwaarder liggen worden door hem afgewikkeld. Ook is er intern een stap gemaakt doordat het rekeningcourantscherm is verbeterd en vereenvoudigd voor het gebruik door de medewerkers.

Vorderingen en huurachterstanden

Jaar 2016 2015
Aantal Bedrag % van bruto jaarhuur Aantal Bedrag % van bruto jaarhuur
(ex) huurders met openstaande vordering 3.381 €3.948.351 2,0% 3.271 €4.083.337 2,1%
Waarvan vertrokken huurders 754 €2.217.773 1,1% 796 €2.259.563 1,2%
Jaar 2016 2015
Huurachterstanden Aantal Bedrag % van bruto jaarhuur Aantal Bedrag % van bruto jaarhuur
(ex) huurders met huurachterstand 2.502 €2.761.151 1,3% 2.453 €2.993.129 1,5%
Waarvan zittende huurders met huurachterstand 1.979 €1.415.261 0,7% 1.854 €1.523.510 0,7%
Waarvan vertrokken huurders met huurachterstand 523 €1.345.890 0,6% 599 €1.469.619 0,8%
  • Van de 3.381 (ex) huurders met een openstaande vordering zijn er 750 (ex-)huurders met een vordering van € 1.000,- of meer; gezamenlijk goed voor € 2,8 miljoen.
  • Van de 2.502 (ex) huurders met een huurachterstand zijn er 699 (ex-)huurders met een achterstand van € 1.000,- of meer; gezamenlijk goed voor € 2,1 miljoen.
  • De vordering op een vertrokken huurder is gemiddeld drie keer zo hoog als de vordering op de zittende huurder. De ultieme sanctie, dreiging tot ontruiming, is bij het grootste deel van de vorderingen dus niet meer inzetbaar. Het volgen van de klant is ook niet meer mogelijk, omdat er geen contractuele relatie meer is. Als de klant zich opnieuw bij Woonbedrijf meldt voor een woning, wordt de oorspronkelijke vordering als op te lossen voorwaarde teruggehaald.