2.4 Ontruimingen

In 2016 is er totaal 159 keer vonnis gewezen tot ontbinding en ontruiming van de huurovereenkomst op basis van huurschuld, hennepteelt, overlast of woonfraude. In 65 gevallen heeft er daadwerkelijk ook een ontruiming plaats gevonden. In 59 gevallen hebben de huurders zelf de woning leeggemaakt en de sleutels ingeleverd.
Nog steeds maken we in bepaalde gevallen, met het vonnis ontbinding & ontruiming (O&O) achter de hand, alsnog afspraken met onze huurders om ontruiming te voorkomen. 35 Huurders hebben we onder zeer strikte voorwaarden alsnog in de woning kunnen laten wonen en hoefden we niet te ontruimen.

Vonnissen Ontbinding & Ontruiming

Aanleiding 2015 2014
Totaal Ontruimd Opgezegd Betaald/Regeling Totaal Ontruimd Opgezegd Betaald/Regeling
Huurachterstand 144 50 59 35 173 58 13 102
Hennepteelt 7 7 6 6
Overlast 3 3 12 9 3
Woonfraude 5 5 15 4 11
Totaal 159 65 59 35 206 77 27 102

Kosten gerelateerd aan hennepteelt
In 2016 heeft Woonbedrijf in 39 woningen (2015: 32 woningen) activiteiten geconstateerd in verband met de kweek, opslag of het drogen van hennep. Van de 39 woningen zijn er daadwerkelijk 7 ontruimd. Bij de overige 32 heeft de klant eieren voor zijn geld gekozen en het pand verlaten zonder dat we hiervoor een vonnis tot ontruiming & ontbinding nodig hadden. Dit jaarlijks oplopende aantal betekent ook een oplopend bedrag aan kosten gemoeid met hennepteelt. In 2016 bedroeg dit ruim € 193.954,-. Dat is gemiddeld per pand € 4.973,-. Dit bedrag is onderdeel van het hiervoor opgenomen bedrag aan vorderingen (bij vertrokken huurders).