9.1 Inleiding

Met de benoeming van Jan Maarten van der Meulen is de raad van commissarissen in de loop van 2016 weer op volle sterkte gekomen en is de huidige raad qua bezetting daarmee voor de komende jaren ingevuld. Afgelopen jaar stond voor de rvc daarmee in het teken van nadere kennismaking, samenwerking, rolverdeling en kennisdeling.
Voor het bestuur van Woonbedrijf stond afgelopen jaar in het teken van verandering als gevolg van het vertrek van één van de bestuurders en de herinrichting van de topstructuur van een tweehoofdige bestuur naar een éénhoofdig bestuur met een directieteam. Andere thema’s die in 2016 prominent op de agenda van Woonbedrijf stonden, waren:

  • de investeringsstrategie, presteren naar vermogen,
  • uitbreiding van het bezit in Helmond door middel van een samenwerking met Volksbelang,
  • scheiding bezit in Daeb en niet-Daeb,
  • aanpassing van statuten en diverse reglementen naar aanleiding van wijzigende wet- en regelgeving en de invoering van de nieuwe topstructuur

Daarnaast heeft er in 2016 een governance audit plaatsgevonden vanuit de Autoriteit Wonen en zijn de resultaten van de Aedes Benchmark nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest.