4.2 Duurzame Energie

In onze programmalijn Duurzame Energie staat onze ambitie op energie, inclusief de aanvliegroute, beschreven. Een belangrijke pijler van de programmalijn is het aantal gerealiseerde labelstappen en de daling van de Energie-index.

De gemiddelde pre Energie-Index voor onze woningvoorraad staat eind 2018 op 1,57 (per 1 januari 2017: 1,61). Dat staat gelijk aan energielabel C.

Woonbedrijf totaal 2010-2018 labelverdeling

Energie Indexklasse (vanaf) Aantal vhe’s Gemiddelde EI Aantal vhe Gemiddelde EI Aantal vhe Gemiddelde EI Gemiddelde EI over totaal woningen
1-1-2010 31-12-2017 31-12-2018 2010 2017 T3-2018
EI ≤ 0,60 0 0 88 0,36 307 0,48 1,88 1,61 1,57
0,60 < EI ≤ 0,80 0 0 397 0,74 586 0,73
0,80 < EI ≤ 1,20 560 0,93 5.207 1,06 6.213 1,07
1,20 < EI ≤ 1,40 1.211 1,20 5.470 1,29 5.655 1,30
1,40 < EI ≤ 1,80 6.107 1,48 10.405 1,60 9.756 1,59
1,80 < EI ≤ 2,10 10.417 1,78 5.543 1,94 5.110 1,95
2,10 < EI ≤ 2,40 6.386 2,17 2.666 2,22 2.477 2,22
2,40 < EI ≤ 2,70 2.747 2,60 1.092 2,53 913 2,52
EI > 2,70 770 3,13 518 3,03 491 3,02
28.198 31.386 31.508

Onze ambitie is om jaarlijks minimaal 3.000 labelstappen te maken in bestaand bezit. In 2018 zijn 3.122 energielabelstappen behaald. Er zijn meer woningen gerenoveerd dan in 2017 en dat resulteert in meer labelstappen. Dit jaar is de succesvolle pilot “zonnepanelen plaatsen” gecontinueerd. Op 801 woningen zijn zonnepanelen geïnstalleerd. Er wordt vaak gekozen voor het pakket met de meeste panelen en wij zijn positief verrast door het hoge deelname percentage van ruim 35%.

Labelstappen 2018 bestaand bezit

Inspanning 2018 2017
Renovatie 1.542 1.000
Planmatig Onderhoud 519 860
Individuele CV’s 348 360
Zonnepanelen 713 185
Totaal 3.122 2.405

Renovatie levert de grootste bijdrage aan het behalen van labelsprongen in bestaande voorraad. Om op lange termijn de doelstelling te behalen is het noodzakelijk versnelling, meer woningen en meer labelstappen per woning, in de investeringsprojecten te realiseren. De projectportefeuille voor renovatieprojecten is gevuld, dat vormt een goede basis om een bijdrage aan deze ambitie te leveren. Om de komende jaren zonnepanelen in te kunnen zetten ter verbetering van de Energie-Index, wordt begin 2019 een plan van aanpak gepresenteerd waarin het proces en de financiële toetsing rondom de zonnepanelen geborgd worden.

Daarnaast zijn woningen toegevoegd en onttrokken aan onze portefeuille als gevolg van nieuwbouw, aankoop, sloop en verkoop. Met label B als referentie, kunnen de toevoegingen en onttrekkingen omgerekend worden naar labelstappen en komen we op circa 245 labelstappen in 2018. Dat is lager dan voorgaande jaren (2017: 1.370 stappen). Het aandeel nieuwbouw loopt terug en de keuze om spaceboxen, met een slecht label, te hergebruiken leidt er toe dat er met nieuwbouw per saldo maar 5 stappen zijn gerealiseerd.