3.1 Nieuwbouw

De woningvoorraad is in 2018 met 230 eenheden toegenomen. In dit hoofdstuk wordt ons woningbezit belicht vanuit de vastgoedportefeuille. Aan de hand van verschillende aspecten, nieuwbouw, renovatie, sloop en verkoop en de onderhoudsprocessen, laten we zien wat de ingrepen betekenen voor de vastgoedportefeuille.

3.1 Nieuwbouw

Er zijn 330 nieuwe eenheden opgeleverd. Na een aantal jaar waarin uitzonderlijk veel nieuwe woningen werden opgeleverd, blijft het resultaat dit jaar achter bij het vijf-jaarsgemiddelde van 350 nieuwe eenheden per jaar dat Woonbedrijf als norm hanteert. De nieuwbouw is gerealiseerd in Eindhoven, Valkenswaard en Veldhoven. Bijna 80% van de nieuwe woningen betreffen appartementen dan wel studenteneenheden of flexwoningen. Eénderde van nieuwe eenheden is gerealiseerd dankzij (her)gebruik van spaceboxen.

De realisatie ligt 30 eenheden lager dan begroot. De aanvraag van de vergunning voor de spaceboxen Bosackers, Veldhoven kostte meer tijd vanwege bezwaar. We verwachten de spaceboxen op deze locatie vanaf medio 2019 te verhuren.

Opgeleverde nieuwbouweenheden 2018

Project Gemeente District GGB* Appartement Totaal
Willemstraat Eindhoven Strijp 101 101
Havenhof regulier Eindhoven Stratum 38 38
Havenhof studenten Eindhoven Vestide 56 56
Haagacker Valkenswaard Regio 105 105
Blaarthemseweg Veldhoven Regio 30 30
Totaal 68 262 330

* GGB = Grondgebonden woning

  • Het voormalig Woonbedrijf kantoor aan de Willemstraat is omgebouwd tot een appartementencomplex met 101 woningen. In en rondom het gebouw zijn 79 spaceboxen geplaatst die voorheen op het TU/e terrein stonden. Daarnaast zijn er 22 appartementen gerealiseerd. De locatie wordt de komende 10 jaar ingezet ten behoeve van flexwonen.
  • In het centrum van Eindhoven is het project Havenhof ontwikkeld en opgeleverd. In deze ontwikkeling zijn reguliere huurwoningen gecombineerd met studenteneenheden. Aan de zijde van de Vestdijk zijn 56 gasloze studenteneenheden gerealiseerd. De reguliere woningen bestaan uit beneden- / bovenwoningen, waar een combinatie is ontstaan van mensen op leeftijd (beneden) en jongere bewoners (boven).
  • Het wooncomplex Den Haagacker is de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd. Het “oude” complex met 94 woningen is gestript tot op het casco en de bouwtechnische verbinding met het naastgelegen verpleeghuis De Bogen is ongedaan gemaakt. Daarna is een “nieuw” wooncomplex gerealiseerd met 105 appartementen voor senioren.
  • In Veldhoven zijn diverse locaties aangewezen voor flexwonen. Op één van die locaties aan de Blaarthemseweg heeft Woonbedrijf 30 spaceboxen geplaatst, ook deze stonden voorheen op het TU/e terrein. De woningen op deze locatie worden voor maximaal 10 jaar verhuurd aan spoedzoekers. De huurprijs voor alle units is lager dan €417,34.