6.3 Aedes Benchmark

Eind 2018 zijn voor de vijfde maal de resultaten van de Aedes-benchmark gepresenteerd. Deze Aedes-benchmark toont naast de klantwaardering een vergelijking op de zogenaamde beïnvloedbare bedrijfskosten (over het boekjaar 2017). De beïnvloedbare bedrijfskosten van Woonbedrijf over 2017 liggen met een bedrag van €875,- per verhuureenheid in totaal €39,- per verhuureenheid lager dan in de voorgaande Aedes-benchmark (2016: €914,- per verhuureenheid). De niet-beïnvloedbare bedrijfskosten (zoals onroerendezaakbelasting, saneringsheffing en verhuurderheffing) worden buiten beschouwing gelaten.

De beïnvloedbare bedrijfskosten per verhuureenheid bedroegen in 2017 landelijk gemiddeld €764,- per verhuureenheid. Voor de XL corporaties, waartoe Woonbedrijf ook behoort, bedroeg het landelijk gemiddelde €738 per verhuureenheid. Woonbedrijf krijgt hiermee in 2018 (over cijfers 2017) een score van C, aangezien de bedrijfskosten van €875,- per verhuureenheid binnen de range van hoge bedrijfskosten vallen. In het voorgaande jaar was ook sprake van een score van C.