1.5 Ontruimingen

In 2018 is er totaal 102 keer vonnis gewezen tot ontbinding en ontruiming van de huurovereenkomst op basis van huurschuld, hennepteelt, overlast of woonfraude. In 30 gevallen heeft er daadwerkelijk ook een ontruiming plaatsgevonden. In 47 gevallen hebben de huurders zelf de woning leeggemaakt en de sleutels ingeleverd.

Nog steeds maken we in bepaalde gevallen, met het vonnis Ontbinding & Ontruiming (O&O) achter de hand, alsnog afspraken met onze huurders om ontruiming te voorkomen. 25 huurders hebben we onder zeer strikte voorwaarden alsnog in de woning kunnen laten wonen en hoefden we niet te ontruimen.

Vonnissen ontbinding en ontruiming

Jaar 2018 2017
Aanleiding Totaal Ontruimd Opgezegd Betaald/Regeling Totaal Ontruimd Opgezegd Betaald/Regeling
Huurachterstand 85 23 37 25 87 35 39 13
Hennepteelt 2 1 1 5 5
Overlast 12 6 6 23 14 9
Woonfraude 3 3 14 2 12
Totaal 102 30 47 25 129 56 60 13


Het totale aantal ontbindingen én ontruimingen is significant gedaald. Dit is met name toe te wijzen aan het dalend aantal vonnissen vanwege overlast en woonfraude.

Ondanks het teruglopen van de huurachterstanden (zie par. 2.4) is er nauwelijks een daling te zien bij de vonnissen met als aanleiding huurachterstand. Wel is het aantal ontruimingen fors gedaald. Dat komt omdat meer huurders een regeling hebben getroffen of zelf de huur hebben opgezegd. Oorzaak van bovenstaande is dat combinatiezaken waarbij overlast of woonfraude gelijktijdig met een huurachterstand spelen het vonnis onder de noemer huurachterstanden wordt verkregen.