Woonbedrijf wil een klantgestuurde organisatie zijn. De feedback van onze klanten is de basis voor ons handelen, voor onze dienstverlening. We vinden het belangrijk om onze klanten te vragen naar hun waardering voor al onze diensten. De waardering van onze klanten halen we op via een breed scala aan klantonderzoeken en projectevaluaties.

We zijn in 2012 met verschillende (ver)nieuw(d)e meetinstrumenten gaan werken. Deze instrumenten geven ons ook de mogelijkheid om op onderdelen direct in contact te komen met ontevreden klanten en vervolgens passende actie te ondernemen. Dat sluit namelijk erg aan bij klantgestuurd werken, een passende oplossing bieden waarin de feedback van de klant uitgangspunt is.

Een van de activiteiten die we hiervoor uitvoeren zijn de klantonderzoeken door KWH, het kwaliteitslabel voor woningcorporaties. KWH meet jaarlijks de klantwaardering over het verhuren van woningen, het onderhoud aan woningen en de communicatie met onze klanten. In 2012 hebben we daarnaast met betrekking tot onze dienstverlening rondom reparatieverzoeken, individuele verbeteringen, Klantenservice en planmatig onderhoud nieuwe realtime meetinstrumenten geïntroduceerd. De resultaten hieruit geven ons zicht  op de klantwaardering direct na de verleende dienst aan de klant. Ook hebben we in 2012 een digitaal klantenpanel opgericht.

De resultaten van al deze activiteiten geven ons inzicht in hoeverre we klantgestuurd te werken. Een bloemlezing van deze resultaten treft u hierbij aan. Op dit moment is nog niet bekend of we het KWH Huurlabel voor 2012 mogen verlengen, dit wordt begin 2013 bekend.

 

Gerelateerd


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *