Er is sprake van een lichte stijging van het totale aantal leefbaarheidsmeldingen. In 2014 werd 1312 keer een melding gemaakt, in 2015 was dit 1257 keer en in 2016 werd 1121 keer een melding gemaakt. In 2017 werd 1155 keer melding gemaakt.
Geluidsoverlast (235 keer) is de grootste meldpost in 2017, net als in 2016. De tweede plaats is a-sociaal gedrag (120 keer) en de derde plaats zijn meldingen van onderverhuur/niet bewonen van de woning (108 keer).

De overlastmeldingen waren in 2015 met 100 gedaald (van 554 naar 456), maar in 2016 weer gestegen naar 528 meldingen. In 2017 weer een stijging naar 583 keer.
Het aantal zorgmeldingen is gedaald van 459 in 2015 naar 313 meldingen in 2016 en 294 meldingen in 2017. De leefbaarheidsmelding ongewenst gedrag is in 2017 als item toegevoegd.

 

Gerelateerd